Logo

WYCENA

POŚREDNICTWO

Oferta Sprzedaż/Wynajem

O MNIE

Szkolenie - Wycena lasu 2019

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Praktyczne i eksperymentalne metody wyceny lasu i jego części składowych zrealizowane w dniach 3-4 października 2019 r."

Szkolenie - Budownictwo w wycenie nieruchomości 2019

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Budownictwo w wycenie nieruchomości w dniach 23-24 maja 2019 r."

Szkolenie - ustalenie opłaty planistycznej 2018

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Teoretyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej oraz praktyczne aspekty stosowania podejścia porównawczego."

Szkolenie - Ochrona danych osobowych 2018

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Ochrona danych osobowych w nowych ramach prawnych 2018 r. w branży nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy."

Zaświadczenie o wycenie nieruchomości rolnych 2018

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Wycena nieruchomości rolnych zorganizowanie w dniach 21-22.07.2018 r."

Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Analiza zmian dokonanych w Ustawie o gospodarce nieruchomościami w okresie od 01.01.2014 r. do 01.09.2017 r."

Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Praktyczne stosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości. Jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych"

Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych"

Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego"

Wykorzystanie komputera - Excel

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Wykorzystanie komputera w pracy rzeczoznawcy majątkowego - EXCEL Krok po kroku"

Szacowanie wartosci nieruchomosci

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Wybrane zagadnienia warsztatowe związane ze zmianą przepisów prawnych, odszkodowania i wynagrodzenia dotyczące urządzeń przesyłowych i dystrybucyjnych"

Szacowanie wartosci nieruchomosci

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Wycena nieruchomości dla opłat planistycznych i adiacenckich"

Szacowanie wartosci nieruchomosci

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Wycena lasów, drzewostanów i drzew na terenach o różnym przeznaczeniu"

Szacowanie wartosci nieruchomosci

Zaświadczenie o ukończeniu kursu "Zasady określania służebności przesyłu w praktyce działania zarządcy nieruchomości oraz rzeczoznawców majątkowych"

Szacowanie wartosci nieruchomosci

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Zasady szacowania wartości nieruchomości dla ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności"

Wycena wierzytelności

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu z "Wyceny dla potrzeb zabezpieczenie wierzytelności" i uzyskaniu certyfikatu nr 505/2011

Szkolenie bankowe

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego "Wycena dla potrzeb zabezpieczenie wierzytelności" zorganizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Związek Banków Polskich

Wyłączność 2009

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Jak pozyskać oferty na wyłączność" - prowadzący Wojciech Kuc (Prezes PFRN)

BHP

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP "Ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo i higiena pracy"

LCCI

Certyfikat: LCCI Level 2 English for Business

TELC

Certyfikat: The European Language Certificates Communication & Competence TELC

Kontakt: rzeczoznawca majątkowy Radosław Wiciejowski, GSM: 790 45 88 87, email: email do mnie
LASKO NIERUCHOMOŚCI Al. Armii Krajowej 4A/107 (Galeria DEXA, 1 piętro), 35-307 Rzeszów, Tel. kom. 512 155 844, http://www.laskonieruchomosci.pl