Logo

WYCENA

POŚREDNICTWO

Oferta Sprzedaż/Wynajem

O MNIE


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako RODO). RODO reguluje zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 oraz 14 RODO, przekazujemy Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.


INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Wycena Nieruchomości i Pośrednictwo Radosław Wiciejowski z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 4a/107, 35-307 Rzeszów, NIP: 813 342 15 49, REGON: 180770385.
Pozyskane dane będą przetwarzane jedynie na potrzeby wykonania zleconej przez Panią/Pana czynności rzeczoznawcy majątkowego (przeważnie wyceny zleconej nieruchomości) oraz w celach księgowych, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana poniższej zgody.
Dane osobowe nie będą udostępniane innych odbiorcom, za wyjątkiem firmy świadczącej usługi księgowe. Państwa dane osobowe nie będą w żadnym wypadku przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Wycofanie zgody będzie możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Pozyskane dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.
Niewyrażenie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z Naszych usług w zakresie wyceny nieruchomości.


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt z Naszą firmą jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, których Administratorem jest firma Wycena Nieruchomości i Pośrednictwo Radosław Wiciejowski z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 4a/107, 35-307 Rzeszów, NIP: 813 342 15 49, REGON: 180770385 w zakresie niezbędnym do udzialenia informacji na przesłane zapytanie tj. imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, dane wycenianej nieruchomości i jej zdjęcia oraz dane do wystawienia faktury w celu wykonania przez firmę Wycena Nieruchomości i Pośrednictwo Radosław Wiciejowski z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 4a/107, 35-307 Rzeszów, NIP: 813 342 15 49, REGON: 180770385 czynności rzeczoznawcy majątkowego, (wyceny zleconej nieruchomości po zawarciu umowy o wycenę), udzialenia odpowiedzi na przesłane zapytania oraz, po nawiązaniu współpracy, w celach prowadzenia księgowości przez wyżej podaną firmę.

Kontakt: rzeczoznawca majątkowy Radosław Wiciejowski, GSM: 790 45 88 87, email: email do mnie
LASKO NIERUCHOMOŚCI Al. Armii Krajowej 4A/107 (Galeria DEXA, 1 piętro), 35-307 Rzeszów, Tel. kom. 512 155 844, http://www.laskonieruchomosci.pl