Logo

WYCENA

POŚREDNICTWO

Oferta Sprzedaż/Wynajem

O MNIE

Operat szacunkowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisami wykonawczymi, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Rzeczoznawcę majątkowego przy sporządzaniu operatu szacunkowego obowiązują również zapisy powszechnych krajowych zasad wyceny (standardów zawodowych) oraz kodeks etyki zawodowej.

Przepisy regulujące działalność zawodową rzeczoznawców majątkowych (stan prawny na listopad 2010 r.):

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 z późniejszymi zmianami)
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego  (Dz. U. z 2010 r. Nr 205 poz. 1357 z późniejszymi zmianami)
  4. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW)
  5. Kodeks etyki zawodowej

Inne, wybrane przepisy mające wpływ na pracę rzeczoznawcy (stan prawny na listopad 2010 r.):

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)
  2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 1994 r. Nr 85, poz. 388 z późniejszymi zmianami)
  3. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami)
  4. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592 wraz z późniejszymi zmianami);
  5. Instrukcja urządzania lasu cz. 1 i 2 (załącznik do zarządzenia nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 kwietnia 2003 r.)

Kontakt: rzeczoznawca majątkowy Radosław Wiciejowski, GSM: 790 45 88 87, email: email do mnie
LASKO NIERUCHOMOŚCI Al. Armii Krajowej 4A/107 (Galeria DEXA, 1 piętro), 35-307 Rzeszów, Tel. kom. 512 155 844, http://www.laskonieruchomosci.pl