Logo

WYCENA

POŚREDNICTWO

Oferta Sprzedaż/Wynajem

O MNIE

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą zaufania publicznego (orzeczenie TK nr SK 20/2001 z dnia 2 grudnia 2002 r.), której przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (m. in. art. 174) przypisują wyłączne prawo do określania wartości nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale z nią związanych.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów rozdziału 4 ustawy. 

Tytuł zawodowy "rzeczoznawca majątkowy" jest prawnie chroniony i mogą się nim posługiwać wyłącznie osoby, które uzyskały stosowne uprawnienia i zostały wpisanego centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych prowadzonego przez Ministra Infrastruktury.

Centralny rejestr rzeczoznawców dostępny jest w Internecie pod adresem http://www.mi.gov.pl/2-482c0de8bcdd4.htm.

Określenie wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę następuje w formie pisemnej poprzez sporządzenie dokumentu noszącego nazwę ”operatu szacunkowego”, który jest autorską opinią rzeczoznawcy o wartości danej nieruchomości. 

Rzeczoznawca majątkowy oprócz sporządzania wycen nieruchomości w formie operatów szacunkowych może również sporządzać wymienione w art. 174 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, a dotyczące:

  1. rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
  2. efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
  3. skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
  4. oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
  5. bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
  6. określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
  7. wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
  8. wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Kontakt: rzeczoznawca majątkowy Radosław Wiciejowski, GSM: 790 45 88 87, email: email do mnie
LASKO NIERUCHOMOŚCI Al. Armii Krajowej 4A/107 (Galeria DEXA, 1 piętro), 35-307 Rzeszów, Tel. kom. 512 155 844, http://www.laskonieruchomosci.pl